Tuesday, 18 October 2011

Kemahiran Hidup Tahun 4OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAHRENDAH TAHUN 4

Objektif 
Objektif   mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid:

1.Menggunakan bentuk asas untuk menjanaidea kreatif dalam penghasilan projek
2.Menerangkan hubung kait bentuk denganfungsi produk
3.Membuka dan memasang produk untukmengenal pasti fungsi komponen
4.Menghasilkan sesuatu projek gabungankayu dengan bahan kitar semula bukanlogam
5.Memilih alatan, perkakas, dan bahan sertamenggunakannya dengan teknik yangbetul
6.Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari
7.Menghasilkan projek elektrik
8.Menyenggaraan alatan tangan danperkakas selepas menggunakannya
9.Menghasilkan tanaman hiasan
OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 4

Objektif   mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun  4 adalah untuk membolehkan murid:

1. Menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek
2. Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk
3. Membuka dan memasang produk untuk mengenal pasti fungsi komponen
4. Menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logamam
5. Memilih alatan, perkakas, dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul
6. Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari
7. Menghasilkan projek elektrik
8. Menyenggaraan alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya
9. Menghasilkan tanaman hiasan


OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAHRENDAH TAHUN 4

Objektif 
Objektif   mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid:

1.Menggunakan bentuk asas untuk menjanaidea kreatif dalam penghasilan projek
2.Menerangkan hubung kait bentuk denganfungsi produk
3.Membuka dan memasang produk untukmengenal pasti fungsi komponen
4.Menghasilkan sesuatu projek gabungankayu dengan bahan kitar semula bukanlogam
5.Memilih alatan, perkakas, dan bahan sertamenggunakannya dengan teknik yangbetul
6.Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari
7.Menghasilkan projek elektrik
8.Menyenggaraan alatan tangan danperkakas selepas menggunakannya
9.Menghasilkan tanaman hiasan

ektif 
Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun4 adalah untuk membolehkan murid:
1.
Menggunakan bentuk asauntuk menjanaidea kreatif dalam penghasilan projek
2.
Menerangkan hubung kait bentuk denganfungsi produk
3.
Membuka dan memasang produk untukmengenal pasti fungsi komponen
4.
Menghasilkasesuatu projek gabungankayu dengan bahan kitar semula bukanlogam
5.
Memilih alatan, perkakas, dan bahan sertamenggunakannya dengan teknik yangbetul
6.
Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari
7.
Menghasilkaprojek elektrik
8.
Menyenggaraan alatan tangan danperkakas selepas menggunakannya
9.
Menghasilkan tanaman hiasan

No comments:

Post a Comment